Goldenchild i Romerikes Blad

Rett i forkant av Goldenchild Golf Invitational fikk jeg besøk av Romerikes Blad, som skrev en flott artikkel i helgemagasinet. Dette var første gangen vi fikk fortalt historien til Patrick og bakgrunnen for Goldenchild i det offentlige rom.Midtsiden i Romerikes Blad er godt synlig

Stor takk til journalist Caroline Bjerkland og fotograf Tom Gustavsen for et veldig flott innlegg. Klikk på bildet så kommer du til artikkelen. Den ligger på RB+ og er bak betalingsmuren, men er vel verd en titt innom.

0 views

GOLDENCHILD GOLF

© GoldenChild Golf Charity| Databehandling | Personvern

CONTACT

GOLDENCHILD GOLF CHARITY

Central Coordinating Register for Legal Entities Org. no 922 235 406

Founder and primary contact: Ronny Hermansen,
 

E-post Ronny Hermansen

Phone: +47 993 50 123